อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยาแสดงความยินดีกับอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาในโอกาสย้ายสำนักงานมาที่ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี

21/9/2565 15:59:08น. 365
UPITI

อว.ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยพะเยาแสดงความยินดีกับอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาในโอกาสย้ายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยามาตั้งที่ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้ประสานงาน อว.ส่วนหน้า จ.พะเยา ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผศ.ดร.วิทวัส สัจจาพงษ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คุณกานต์พิชชา ปัญญา รักษาการแทนหัวหน้าสำน้กงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คุณกัญญาณัฐ สุวรรณโน รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา และคุณณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา เข้าพบแสดงความยินดีและหารือกับ นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา และได้หารือการดำเนินงานการใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการและการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบของมหาวิทยาลัยในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการยกระดับมาตรฐานและธุรกิจกาแฟพะเยา แบบครบวงจร เป็นต้น   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
21/9/2565 15:59:08น. 365
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยาแสดงความยินดีกับอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาในโอกาสย้ายสำนักงานมาที่ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี

##UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน