คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

21/9/2565 17:59:20น. 310
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดโครงการจัดทำสื่อคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Adobe Illustrator และโปรแกรม Canva” โดยได้รับเกียรติจาก คุณรติภัทร ภู่ทองเกษ Graphic Designer ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อและเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

             และภายในกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะอีกด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
21/9/2565 17:59:20น. 310
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน