มหาวิทยาลัยพะเยา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นิสิต “รางวัลสัตตภัณฑ์” ประจำปี 2565

21/9/2565 21:54:09น. 498
รางวัลสัตตภัณฑ์

  วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 รางวัลสัตตภัณฑ์ ให้กับนิสิตที่มีผลงานโดดเด่น และความสามารถดีเด่นในด้านต่าง ๆ ภายใต้ โครงการผลักดันและสร้างกระบวนการให้นิสิตสร้างชื่อเสียงสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจัดโดยงานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศกองกิจการนิสิต ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและได้รับโล่แต่ละด้าน ดังต่อไปนี้


ด้านทักษะในการบริหารและการจัดการ

  - นางสาววนิดา สมกำเนิด คณะเภสัชศาสตร์

ด้านจิตอาสา

 - นายกฤษณะ จันนาค คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

  - นางสาวกฤษฎิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  - นายวายุ ภูพันนา วิทยาลัยการศึกษา ด้านวิชาการและทักษะชีวิต

ด้านวิชาการและทักษะชีวิต

  - นางสาวฮุสนา เงินเจริญ วิทยาลัยการจัดการ

ด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม

  - นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์  วิทยาลัยการจัดการ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
21/9/2565 21:54:09น. 498
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นิสิต “รางวัลสัตตภัณฑ์” ประจำปี 2565

#sdg4 #sdg5 #sdg17
#sdg4 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน