บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน (FF66) จำนวน 26 โครงการ

23/9/2565 12:20:31น. 272
ทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund (FF66)

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่าน ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund (FF66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE) จำนวน 2 โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จำนวน 24 โครงการ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
23/9/2565 12:20:31น. 272
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน (FF66) จำนวน 26 โครงการ

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg4 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน