คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมงาน “กิจกรรม U2T4BCG Showcase” ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

27/9/2565 11:53:10น. 115
สหเวชศาสตร์

          คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาใน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)” โดยมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 3 ตำบลในอำเภอแม่ใจ คือ 1) ตำบลแม่สุก รับผิดชอบโดย อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ และคณะ 2) ตำบลแม่ใจ รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ และคณะ 3) ตำบลป่าแฝก รับผิดชอบโดย อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์ และคณะ รวมถึงมีผู้ประสานงานทั้ง 3 ตำบล คือ คุณจริเมศ ไพทูรย์ ซึ่งการดำเนินงานจะเป็นการจ้งบัณฑิตที่จบใหม่และประชาชนในพื้นที่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม กันยายน 2565 ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ โดยแต่ละตำบลที่รับผิดชอบได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ BCG ประจำชุมชนขึ้น ได้แก่ ตำบลแม่สุกได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบไส้ปูนาและคุ๊กกี้ปูนา ตำบลแม่ใจมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางเพาะชำจากกากมะพร้าว และบุหงารำไปสมุนไพรไล่ยุง ส่วนตำบลป่าแฝกมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ และปุ๋ยอินทรีย์มูลสัตว์อัดเม็ด ทั้งนี้ ทั้งสามตำบลได้มีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาร่วมโชว์และขายในงาน กิจกรรม U2T4BCG Showcase ชม ชิม ช็อปที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยพะเยา ณ  หอประชุมพญางำเมือง เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งการเข้าร่วมดังกล่าว ส่งผลให้ตำบลแม่ใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และตำบลแม่สุกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    จิรเมศ ไพฑูรย์ / อนุชิต หล่อทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
27/9/2565 11:53:10น. 115
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมงาน “กิจกรรม U2T4BCG Showcase” ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg6 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน