คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ชม ชิม ช้อปการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

27/9/2565 16:48:41น. 288
คณะเภสัชศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรม ชม ชิม ช้อปการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจาร์ เภสัชกรองอาจ มณีใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ชม ชิม ช้อป" การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา         

 

คณะเภสัชศาสตร์ รับผิดชอบจำนวน 2 พื้นที่ดำเนินโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจาร์ เภสัชกรองอาจ มณีใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ

โดย คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

 

- รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ผลิตภัณฑ์กาละแมแม่ญิงเชียงบาน (ไทลื้อ)

ไข่เค็มอินทรีย์ บ้านสบแวน

พื้นที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

- รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ข้าวแต๋นซี่เมิงมาง

น้ำชาใบหม่อนยอดจันทร์

พื้นที่ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ U2T4BCG ของชุมชน จำนวน 98 ตำบล อาทิเช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ของฝาก และของที่ระลึกมากมาย การแสดงแฟชั่นโชว์ U2T Product Showcase ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การขับเคลื่อนโครงการ U2T4BCG เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" การประกวด U2T4BCG Showcase Awards

 

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
27/9/2565 16:48:41น. 288
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน