คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงาน กิจกรรม U2T 4BCG SHOWCASE โครงการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)”

28/9/2565 17:44:26น. 353
U2T 4BCG SHOWCASE

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงาน โครงการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)” ในงานกิจกรรม U2T 4BCG SHOWCASE ซึ่งจัดขึ้นโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านมา ภายในงานมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนร่วมจัดโชว์และจัดจำหน่ายมากมาย อาทิเช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ของฝาก และของที่ระลึกมากมาย และยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ U2T Product Showcase

โดยพื้นที่การดำเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทั้งหมด 6 พื้นที่ คือ

1.ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

1. รศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง หัวหน้าโครงการ

2. ดร.ณวิญ เสริฐผล คณะทำงาน

ผลิตภัณฑ์: กล้วยกรอบแก้วเงินล้าน

ผลิตภัณฑ์: กล้วยบาร์บีคิวยกถุง

2.ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

1. นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ หัวหน้าโครงการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร

ผลิตภัณฑ์: น้ำพริกภูซาง

ผลิตภัณฑ์: ผ้าปักม้งบ้านหล่าย

3.ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

1. นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ หัวหน้าโครงการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร

ผลิตภัณฑ์: น้ำยาล้างจาน 2 in 1

ผลิตภัณฑ์: เทียนหอมสมุนไพร

4.ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

1. ดร.อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ หัวหน้าโครงการ

ผลิตภัณฑ์: น้ำพริกคั่วข่า

ผลิตภัณฑ์: น้ำปูเมืองงิม

5.ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร หัวหน้าโครงการ

2. นายถิรายุส์ บำบัด

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษราภัค ชัยปะละ

ผลิตภัณฑ์: ปุ๋ยจันพลัส

แหล่งท่องเที่ยว: สวนป่ากิ๋วทัพยั้ง

6.ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร หัวหน้าโครงการ

2. นายถิรายุส์ บำบัด

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษราภัค ชัยปะละ

ผลิตภัณฑ์: ข้าวแต๋นมินิฮาร์ท

แหล่งท่องเที่ยว: วัดป่าหมากหน่อผลงานของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวภัทธิญา จินดาคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    U2T คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
28/9/2565 17:44:26น. 353
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน