SEEN เข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนว และการรับเข้าศึกษาคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย

17/10/2565 12:56:48น. 418
University of Phayao
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุหรัน พันธุ์สวรรค์ และดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ เข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนวและรับเข้าศึกษา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเทศบาล 5มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประกอบการตัดสินใจ เลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสมง รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจการรับเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.วิมลรัตน์ ศีติสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
17/10/2565 12:56:48น. 418
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN เข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนว และการรับเข้าศึกษาคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย

#SEEN UP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน