อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะ ICT เป็นวิทยากรให้ความรู้พนักงาน ธกส.พะเยา ด้านการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel Advanced

20/10/2565 10:06:14น. 377
Microsoft Excel Advanced
                เมื่อวันที่ 17 และ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา 2 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพะเยา อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล พร้อมด้วย อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร และ อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตร”การพัฒนาพนักงานโปรแกรม Microsoft Excel Advanced ให้กับพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดพะเยา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากร ส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของธนาคารและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯที่ว่า “ยุทธศาสตร์ “NEXT Service” ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชน”


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
20/10/2565 10:06:14น. 377
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะ ICT เป็นวิทยากรให้ความรู้พนักงาน ธกส.พะเยา ด้านการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel Advanced

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #DB_ICT #สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล #MicrosoftExcelAdvanced
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน