ห้องปฏิบัติการ SEEN ได้รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานเพื่อรักษาการรับรองระบบห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

20/10/2565 11:05:14น. 539
University of Phayao
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ นางสาวสลิล สังคนนท์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประมิน นางสาวสมพร วงศ์พรม ผู้ตรวจประมินด้านวิชาการ นางสาวอาภาวรรณ์ สท้านธรนิล ผู้ตรวจประเมินและผู้รับผิดชอบคำขอจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการของหน่วยปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 โดยมี รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ผู้ช่วยคณบดี กำกับดูแลงานห้องปฏิบัติการ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวีระวัฒน์ เมืองคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
20/10/2565 11:05:14น. 539
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ห้องปฏิบัติการ SEEN ได้รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานเพื่อรักษาการรับรองระบบห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

#SEEN UP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน