อาจารย์สาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้นรับรางวัล ประเภท New Design Packaging : ND ในงานประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565

11/11/2565 11:22:35น. 1055
New Design Packaging
          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมพระราม 2 ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2 ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขึ้นรับรางวัลชมเชยในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 ประเภทนักออกแบบอิสระ New Design Packaging: ND ซึ่งเป็น 1 ใน 12 ผลงานที่ได้รับรางวัล จากผลงานส่งเข้าประกวดในประเภทดังกล่าวทั้งหมด 43 ผลงานทั่วประเทศ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 ThaiStar Packaging Awards 2022 ภายใต้หัวข้อ“วิถีใหม่ ที่ยั่งยืน” (Sustainability for Next Normal) เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดต่อบนเวทีนานาชาติในระดับเอเชีย และระดับโลกต่อไป ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมแต่ละประเภทรวมทั้งหมด 279 ผลงานทั่วประเทศ
          โดยผลงานที่ได้รับรางวัล มีชื่อว่า “Hill mien” ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป เป็นกาแฟที่มีต้นกำเนิดจากปางปูเลาะ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีคุณภาพของจังหวัดพะเยา ปลูกโดยชนเผ่าเมี่ยน บรรจุภัณฑ์จึงออกแบบรูปทรงเป้ฯบ้าน และกราฟิกที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าเมี่ยน เพื่อต้องการสื่อสารบรรยากาศของแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ และใช้กราฟิกเป็นการ์ตูนเพื่อให้มีความน่ารักและเป็นมิตร ซึ่งสามารถนำไปเป็นของฝากของจังหวัดพะเยาได้


       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
11/11/2565 11:22:35น. 1055
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน