สโมสรนิสิต คณะ ICT ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ในงาน ICT สืบสานลอยประทีปล้านนา เปิดพื้นที่ให้นิสิตได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม

11/11/2565 14:43:24น. 288
ICTสืบสานลอยประทีปล้านนา
            เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ในงาน ICT สืบสานลอยประทีปล้านนา ณ ลานจอดรถอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้นิสิตได้ร่วมสืบทอด อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง พร้อมเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น รวมไปถึงสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีนายเลิศนิมิตร ด้วงบาง ประธานสโมสรนิสิตคณะฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ
            ภายในงานมีการจัดแสดงโฟล์คซองจากนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา การแสดง COVER DANCE กิจกรรมสอยดาว เที่ยว ชม ชิม ช็อป กับกาดล้านนา ICT จากนิสิตเครือข่ายกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และไฮไลท์ของงานคือกิจกรรมรำวงย้อนยุค ที่มีนิสิตจากสโมสรนิสิตจากคณะต่าง ๆ ร่วมเป็นสาวรำวง เพื่อสร้างสีสันให้กับงาน โดยมีคณาจารย์ ประชาชนทั่วไป และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
11/11/2565 14:43:24น. 288
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สโมสรนิสิต คณะ ICT ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ในงาน ICT สืบสานลอยประทีปล้านนา เปิดพื้นที่ให้นิสิตได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICTสืบสานลอยประทีปล้านนา #ICT_UP #สโมสรนิสิตคณะICT #ลอยกระทงICT
#sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน