สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15/11/2565 10:45:48น. 267
#UPILI #สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเกณฑ์การประเมิน หมวดที่ 1 – 6 โดยจัดอบรมให้บุคลากรภายในได้มีส่วนร่วมกับโครงการสำนักงานสีเขียว และบูรณาการร่วมกันทุกระดับ จัดอบรมโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.ณ ห้องฉายภาพยนต์ ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ม.พะเยา มาบรรยายให้ความรู้ในคร้้งนี้   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
15/11/2565 10:45:48น. 267
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

##GREENOFFICE
#sdg12 #sdg13 #sdg14

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน