อาจารย์และนิสิตสาขาธุรกิจดิจิทัล คณะ ICT อบรมปฏิบัติการให้นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม หัวข้อ “เทคนิคการใช้ Canva ในการนำเสนอผลงาน”

18/11/2565 15:33:45น. 567
อบรมเทคนิคการใช้Canvaในการนำเสนอผลงาน
               เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาจารย์สุพรรณ ทองเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการใช้ Canva ในการนำเสนอผลงาน” ซึ่งมีนิสิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 2และ 3 เป็นผู้ช่วยวิทยากร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้าน ICT จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขา DB   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
18/11/2565 15:33:45น. 567
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน