กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์

23/11/2565 10:29:34น. 291
มหาวิทยาลัยพะเยา
        เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่านวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ มณีใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ และนางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชม ช่วย เชียร์) ณ ฟาร์มเห็ดสุขใจ ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ที่ดำเนินการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายใต้โครงการผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป

        ซึ่งโครงการมีแนวทางการแก้ปัญหาเห็ดสดล้นตลาดในพื้นที่และลดความเสียหายของเห็ดสด โดยสามารถดำเนินการได้สองแนวทาง ได้แก่ 1) ทำในรูปแบบของ Contact-Farming ที่ผู้ผลิตสามารถรู้ทั้งผู้ซื้อและปริมาณการผลิตชัดเจน และ 2) ทำเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป เพื่อยืดอายุเห็ดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค


        รวมถึงการหาช่องทางการตลาดใหม่และการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) ให้เหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ จึงเป็นกระบวนการที่สามารถทำได้ ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรชุมชนเพื่อก่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน และยังเป็นการสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ (New value chain) ซึ่งหากทำได้สำเร็จ จะทำให้เกิด Learning and Innovation Platform ของผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปของจังหวัดพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
23/11/2565 10:29:34น. 291
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์

#คณะวิทยาศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม #ชุมชนนวัตกรรม


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน