คณะ ICT ลงพื้นที่ ณ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการก่อย้อมคราม และย้อมห้อม

23/11/2565 10:48:33น. 559
การก่อย้อมคราม และย้อมห้อม
             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ ณ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการก่อย้อมคราม และย้อมห้อม ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมสื่อคอนเทนต์เพื่อยกระดับด้านศักยภาพการขายบนแพลตฟอร์ม ระบบอีคอมเมิร์ช ของกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล, ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ, อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร และอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่ฟู อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่ภายในคณะฯ และกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียนบ้านสิบสองพัฒนา
             ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภาสกร แสงด้วง ข้ามสาม ผู้ประกอบการ Nat Craft by mohhomphrae ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ให้ความรู้ด้านการก่อย้อมสีจากธรรมชาติ ย้อมคราม และย้อมห้อมออแกนิกส์ และแนะนำเทคนิคการย้อมผ้าในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งแนะนำต้นห้อม ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติของการย้อมผ้าหม้อห้อมที่เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่ทางกลุ่มแปรรูปฯ ประสบปัญหาเกี่ยวกับผ้าย้อมครามสีตก ต้องย้อมแบบไหน และทำยังไงสีครามจะติดผ้าคงทน และได้สีสด เพื่อนำมาแก้ปัญหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียนบ้านสิบสองพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น


       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
23/11/2565 10:48:33น. 559
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน