คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจร่วมกิจกรรมในงาน “โชว์ของหน้าตึกครั้งที่ 5 ม่วนจอย ปล่อยชิล ไปกับ BCA”

23/11/2565 11:06:20น. 425
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม โชว์ของหน้าตึกครั้งที่ 5  ณ บริเวณหน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโดยสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงความสามารถของนิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้มีทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการและเสริมสร้างให้นิสิตได้กล้าแสดงออกในที่สาธารณะอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์


โดยกิจกรรมในครั้งนี้นิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจได้ร่วมแสดงความสามารถด้านการแสดงดนตรีโฟล์คซอง และได้ร่วมขายของในกาดหน้าตึกอีกด้วย ทั้งนี้หลักสูตรได้เข้ามามีส่วนร่วมกับนิสิตเพื่อทำให้นิสิตได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ เป็นคนที่กล้าแสดงออก และเป็นพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ระหว่างนิสิตด้วยกันเอง 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาการจัดการธุรกิจ/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
23/11/2565 11:06:20น. 425
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจร่วมกิจกรรมในงาน “โชว์ของหน้าตึกครั้งที่ 5 ม่วนจอย ปล่อยชิล ไปกับ BCA”

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg8

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน