ร่วมหารือ MOU การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน ระหว่างแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

25/11/2565 15:59:37น. 338
MOU การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน

          ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย นำโดย คุณนาริฐา โภไคยอนันต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา, คุณบุณฑริกา มีชูชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มกิจกรรมแอมเนสตี้ คลับ (Amnesty PU Club) ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้บริหารคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน ระหว่างแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน ให้กับนิสิต นักศึกษา และการสนับสนุนให้เกิดกลุ่มปฏิบัติการ ด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    จุฑาทิพ พงษ์ประภาส   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
25/11/2565 15:59:37น. 338
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ร่วมหารือ MOU การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน ระหว่างแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

#การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน #MOU #Amnesty PU Club #Amnesty International Thailand #แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน