คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินงานปฐมนิเทศนิสิต 3 ชั้นปี 3 หลักสูตร ในกิจกรรม “รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักเรา “ ณ ห้องUB003

25/11/2565 16:40:25น. 363
ปฐมนิเทศนิสิต

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินงานปฐมนิเทศนิสิต 3 ชั้นปี 3 หลักสูตร ในกิจกรรม “รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักเรา” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องUB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ผ่านมา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารพบปะนิสิต กิจกรรมแนะนำองค์กรนิสิตในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมดนตรี กิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต รวมถึงกิจกรรมการประกวดการแต่งกายในธีม ตัวตน จิตวิญญาณ และมันสมองฯ วัตถุประสงค์ของการจัดการ เพื่อให้นิสิตแสดงออกถึงอัตลักษณ์ตัวเอง ภายใต้แนวคิด เสรีภาพ เสมอภาพ ภารดรภาพ และการอยาร่วมกันเป็นสังคม รวมถึงการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ ในสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,ชมรมนักข่าวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
25/11/2565 16:40:25น. 363
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินงานปฐมนิเทศนิสิต 3 ชั้นปี 3 หลักสูตร ในกิจกรรม “รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักเรา “ ณ ห้องUB003

# คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #ดำเนินงานปฐมนิเทศนิสิต 3 ชั้นปี 3 หลักสูตร
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน