รองศาสตราจารย์ ดร. เกษแก้ว เสียงเพราะ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์) ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

25/11/2565 23:28:43น. 249
โครงการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
รองศาสตราจารย์ ดร. เกษแก้ว เสียงเพราะ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์) ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้หัวข้อ "Current Biomedical Research and Innovation 2022"
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ เรื่อง Symposium : ปัญหาและอนาคตของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังการการเสวนาในครั้งนี้
โดยมีแพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Keynote Speaker "อนาคตของนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย" ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
25/11/2565 23:28:43น. 249
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รองศาสตราจารย์ ดร. เกษแก้ว เสียงเพราะ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์) ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #งานวิจัยและนวัตกรรม #University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน