บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ROI/SROI ทำอย่างไร?” ณ ห้องประชุมโรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

29/11/2565 14:18:37น. 405
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ROI/SROI ทำอย่างไร?” ภายใต้การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ RDI Manager จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในระหว่างวันท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพร้อมกับการบริหารเครือข่ายวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง ร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสร้างกระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ควบคู่กัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจในการทำ ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) ร่วมกัน เพื่อนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอีกด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
29/11/2565 14:18:37น. 405
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ROI/SROI ทำอย่างไร?” ณ ห้องประชุมโรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน