ทีม BEE PLUS : ผู้ผลิตอาหารเสริมทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธ์ ผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ ในเวที Research to Market: R2M ครั้งที่ 10

29/11/2565 14:19:44น. 294
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ทีม BEE PLUS ผู้ผลิตอาหารเสริมทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธ์ ผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ ในเวทีการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 10 จากการแข่งขัน R2M รอบระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้การสนับสนุนและนำโดย ทีมเจ้าหน้าที่ (Staff) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยทีม BEE PLUS เป็น 1 ใน 9 ทีมที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบประเทศ จากทั้งหมด 23 ทีม 9 มหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) อีกทั้งยังได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการสนับสนุน 5,000 บาท

ซึ่งทีม BEE PLUS จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน R2M รอบระดับประเทศในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดสงขลาต่อไป

 

สมาชิกทีม BEE PLUS ผู้ผลิตอาหารเสริมทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธ์

ประกอบด้วย

1. นางสาวฉัตชฎาภรณ์ หมื่นคำตัน นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

2. นายวีรภัทร์ สินธุวงศ์  นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

3. นายทรงพล สว่างมงคลชัย นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

4. นายศุภคม คล้ายโตนด นิสิตปริญญาโท สาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ

5. นางสาวอริสรา มณีกลัด นิสิตปริญญาโท สาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ

 

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง ภาคกีฏวิทยาและโรงพืช คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
29/11/2565 14:19:44น. 294
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ทีม BEE PLUS : ผู้ผลิตอาหารเสริมทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธ์ ผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ ในเวที Research to Market: R2M ครั้งที่ 10

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน