นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาอาหารการแปรรูปจากกบ” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

29/11/2565 14:24:07น. 246
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.นิรมล พรมนิล หัวหน้าโครงการการพัฒนานวัตกรรมชุมชนผู้เลี้ยงกบเชิงพาณิชย์ (โครงการย่อย 3) (อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาอาหารการแปรรูปจากกบ” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกบในเขตอำเภอเชียงคำและอำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายการพัฒนาอาหาหารการแปรรูปจากกบ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรพันธุ์ รอดทรัพย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ และได้จัดกิจกรรม Design Thinking โดย ดร.นิรมล พรมนิล และคณะฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในด้านการแปรรูปกบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกบเชิงพาณิชย์ ในจังหวัดพะเยา      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
29/11/2565 14:24:07น. 246
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาอาหารการแปรรูปจากกบ” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน