คณะนิติศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย เพื่อหารือและขอคำปรึกษาถึงขั้นตอนและรายละเอียดการจัดทำโครงการบริการวิชาการ

30/11/2565 15:29:52น. 224
คณะนิติศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย  เพื่อหารือและขอคำปรึกษาถึงขั้นตอนและรายละเอียดการจัดทำโครงการบริการวิชาการ

วันที่ 30 พ.ย. 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าพบ นางสาวอัญชลี เทียมศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย เพื่อหารือและขอคำปรึกษาถึงขั้นตอนและรายละเอียดการจัดทำโครงการบริการวิชาการ โดยได้รับคำแนะนำและข้อมูลต่างๆพร้อมความช่วยเหลือในการจัดทำโครงการบริการวิชาการเป็นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือการบริการวิชาการด้านกฎหมาย โดยเน้นการใช้ความรู้แบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน ผดุงความยุติธรรม นำสังคมสันติสุขต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
30/11/2565 15:29:52น. 224
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย เพื่อหารือและขอคำปรึกษาถึงขั้นตอนและรายละเอียดการจัดทำโครงการบริการวิชาการ

#บริการวิชาการ #คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน