SEEN เข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนว และการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรม UP Open house เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

9/12/2565 13:48:49น. 314
University of Phayao
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดร.โสมนัส สมประเสริฐ ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ และคณาจารย์ เข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนวและรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรม UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมปัญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประกอบการตัดสินใจ เลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจการรับเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
9/12/2565 13:48:49น. 314
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN เข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนว และการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรม UP Open house เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

#SEEN UP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน