คณะเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม ICT จิตอาสาเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 ส่งเสริมนิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม

6/2/2566 14:54:57น. 911
ICT จิตอาสาเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1
              เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร โดยหน่วยคุณภาพนิสิต จัดกิจกรรม ICT จิตอาสาเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาตนเอง ในด้านการมีจิตอาสาให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม โดยกิจกรรมที่นิสิตจิตอาสาได้ลงมือทำในครั้งนี้ มีทั้งการทาสีขอบฟุตบาท ทาสีเส้นจราจรลานจอดรถ เก็บขยะรอบพื้นที่อาคารคณะ เป็นต้น โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยคุณภาพนิสิต ร่วมดูแลนิสิตที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หน่วยคุณภาพนิสิตคณะ ICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
6/2/2566 14:54:57น. 911
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน