คณะICT นำเสนอความก้าวหน้า 6 เดือน 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม "การพัฒนาแอปพลิเคชันออกแบบลวดลายอัตลักษณ์ผ้าชนเผ่า เพื่อเพิ่มศักยภาพการขายสินค้าบนอีคอมเมิร์ซ"

11/7/2566 15:11:53น. 536
นำเสนอความก้าวหน้า 6 เดือน 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม
          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และเป็นหัวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม “การพัฒนาแอปพลิเคชันออกแบบลวดลายอัตลักษณ์ผ้าชนเผ่า เพื่อเพิ่มศักยภาพการขายสินค้าบนอีคอมเมิร์ซ” พร้อมด้วย ดร.จิราพร ไชยวงค์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ ณ กลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียนบ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครง การฯ
         ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า 6 เดือน โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมเจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ และร่วมพูดคุยกับกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียนบ้านสิบสองพัฒนาฯ


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
11/7/2566 15:11:53น. 536
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน