คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน สักการะ แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี

17/7/2566 14:29:26น. 358
สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี
         เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และหัวหน้างานฯ ร่วมถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน สักการะ แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี
         โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ อีกทั้งเป็นประธานมอบโล่รางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 13 คน ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบุคลากรได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ด้านวิชาชีพ คือ นายรณชัย ทิพย์มณฑา ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป และบุคลากรชำนาญการ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
17/7/2566 14:29:26น. 358
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน