สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะ ICT จัดโครงการ Hand Lettering Workshop การออกแบบตัวอักษรเพื่องานกราฟิก

17/7/2566 14:44:44น. 374
 Hand Lettering Workshop
              เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย จัดโครงการ Hand Lettering Workshop การออกแบบตัวอักษรเพื่องานกราฟิก โดยมี ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นผู้ดำเนินโครงการ
              ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตัวอักษร คือ อาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ จาก Ziamtype กลุ่มผู้ออกแบบและพัฒนาตัวอักษรที่มากด้วยประสบการณ์ มาให้ความรู้นิสิต
ชั้นปีที่ 3 เกี่ยวกับเทคนิคในการออกแบบ Lettering สำหรับใช้ในการออกแบบกราฟิก ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสำหรับนิสิตต่อไปในอนาคต


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวดลทิชา เชี่ยวสวุรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
17/7/2566 14:44:44น. 374
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน