คณะ ICT จัดบรรยายเชิงวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เกี่ยวกับ Machine Learning and AI และ Image Processing for Area-Based Application

25/7/2566 9:37:43น. 401
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
           เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยงานวิจัยและนวัตกรรม จัดการบรรยายเชิงวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานเปิดการบรรยายเชิงวิชาการ และให้การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม
            โดยได้รับเกียรติจาก Professor Timothy E. O'Brien, Ph.D. เป็นวิทยากรในหัวข้อ “Software and Applied Methods in Biostatistics, Bioinformatics and Data Science (Machine Learning and AI)” และ หัวข้อ “การประมวลผลภาพกับงานเชิงพื้นที่ (Image Processing for Area-Based Application)” โดย คุณชิงชัย หุมห้อง นักภูมิศาสตร์ จากบริษัท แมพพิเดีย จำกัด ผ่านระบบ MS Teams ออนไลน์ ซึ่งมีนักวิจัยและนิสิตระดับปริญญาโทเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการซักถามทีมวิทยากร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
25/7/2566 9:37:43น. 401
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน