คณะ ICT โชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา สานฝันเด็ก ๆ ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

10/8/2566 16:23:45น. 600
โชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้กับเด็กนักเรียน
         เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการระบบดิจิทัลและไมโครโพรเซสเซอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสาขาฯ ให้การต้อนรับคณะครู ตลอดจนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเรียนการสอน เปิดโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจผ่านการเยี่ยมชมสาขาวิชาดังกล่าว อีกทั้งการสาธิตหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์หลายประเภท เช่น หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก รวมถึงหุ่นยนต์ “น้องดินสอ” เป็นหุ่นยนต์ประดิษฐ์สัญชาติไทยที่มีทั้งความฉลาด และน่ารัก ซึ่งเด็ก ๆ ให้ความสนใจและซักถามถึงส่วนประกอบและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตหุ่นยนต์ โดยถือเป็นการจุดประกายความคิด และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เปิดพื้นที่ต่อภาพการเรียนในอนาคตของเด็ก ๆ อีกด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
10/8/2566 16:23:45น. 600
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน