หน่วย Rusid คณะ ICT ม.พะเยา จัดอบรมให้ความรู้ “โครงการธนาคารน้ำมันพืชเก่า ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG, SDGs”

22/8/2566 14:20:52น. 387
โครงการธนาคารน้ำมันพืชเก่า ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG, SDGs
       เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย จังหวัดพะเยา หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Rusid) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้ “โครงการธนาคารน้ำมันพืชเก่า ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG, SDGs” ร่วมกับ บริษัทธนโชคน้ำมันพืช (2012) และดอยน้อยฟาร์ม จังหวัดพะเยา ให้แก่ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เพื่อขจัดปัญหาน้ำมันพืชใช้แล้วทิ้ง รวมถึงการจัดตั้งจุดธนาคารน้ำมันพืชเก่าในชุมชนต้นแบบ ที่จะช่วยในการบริหารจัดการของเสียที่ไม่ย่อยสลายและเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
22/8/2566 14:20:52น. 387
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน