คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา และ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ม.แม่ฟ้าหลวง ร่วมสร้างเครือข่ายวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

2/9/2566 17:15:55น. 401
คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา และ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ม.แม่ฟ้าหลวง ร่วมสร้างเครือข่ายวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. คณะผู้บริหารและคณาจารย์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ รองคณบดีและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าหารือคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ โดยประเด็นในการหารือครั้งนี้ประกอบด้วย

1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยแบบบูรณาการ ที่มุ่งเน้นการทำงานวิจัยเป็นทีมโดยเฉพาะการบูรณาการงานวิจัยทางด้านสมุนไพรในศาสตร์ด้านกายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์แผนจีน

2) การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมกันทั้งสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ

3) การจัดเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตและนักศึกษาร่วมกัน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมทักษะทางด้านงานวิจัยให้กับนิสิตและนักศึกษา

Image

จากการหารือในครั้งนี้ ทั้ง 2 สถาบันมีแนวทางในการสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการทำงานทั้ง 3 ประเด็นให้เกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

   

facebooktwitterline


ภาพ :   อนุชิต หน่อทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.พัชรียา อัมพุธ   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
2/9/2566 17:15:55น. 401
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน