นิสิตสาขา CPE คณะ ICT คว้าที่ 1 ระดับอุดมศึกษา PSRU Cyber Hackathon 2023 สุดยอดนักไซเบอร์ที่สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้

11/9/2566 10:48:18น. 277
PSRU Cyber Hackathon 2023
        นิสิตทีม CPE1-UP Cybersec สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา สุดยอดนักไซเบอร์ที่สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ ในโครงการ “PSRU CYBER HACKATHON 2023” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีรายชื่อนิสิตในทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้ นายศิวกร สุคันธมาลา, นายณัฐดนัย ทำทอง และนางสาวณัฐนันท์ พรหมใจรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 โดยมี ดร.สุขชาตรี ประสมสุข ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, ดร.ภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนายทิวากร สมวรรณ และ นายธวัชชัย แสนแก้ว ครูประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นที่ปรึกษาทีม
             ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และบริษัทผู้ให้บริการทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อช่วยสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องและเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้ง ผลักดันให้ประเทศไทยมีบุคลากรไซเบอร์อย่างเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและตลาดแรงงาน โดยมีนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมการอบรมและแข่งขันจากทั่วประเทศ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธวัชชัย แสนแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
11/9/2566 10:48:18น. 277
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน