บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิทเศศาสตร์ ร่วมเสวนาเรื่อง ทิศทางการวิจัยในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมบริการ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12/9/2566 14:07:38น. 3380
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์/รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมเสวนาเรื่อง ทิศทางการวิจัยในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมบริการ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักบัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/9/2566 14:07:38น. 3380
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน