คณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Digital Media and Audians Participation”

12/9/2566 14:10:37น. 584
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ประธานหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ ดร.พีรญา รัตนจันท์วงศ์ และอาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Digital Media and Audians Participation : การสร้างเนื้อหาบนสื่อดิจิทัลเพื่อการมีส่วนร่วมภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนและนวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/9/2566 14:10:37น. 584
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน