โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ โดย Professor Yoshio Okamoto จากประเทศญี่ปุ่น

13/9/2566 11:51:53น. 185
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 10 กันยายน 2566 โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยานำโดยว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี ผู้อำนวยการโครงการ วมว. - มพ. พร้อมด้วยอาจารย์ประจำชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์พิเศษ นักวิทยาศาสตร์ และหัวหน้างานวิชาการ ให้การต้อนรับ Professor Yoshio Okamoto (จากประเทศญี่ปุ่น) ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร กิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “THE EXPERIENCE IN ARCHOLOGY AND GEOLOGY” และ หัวข้อ "WHAT IS SCIENCE AND WHAT TO LEARN? THROUGH OUR GEOSCIENCE PROJECTS" สำหรับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Research-Based Learning (RBL) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ โดยมี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรห้องเรียนศิลปวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรห้องเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ห้องภูกามยาว 1 (PKY 1) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อการบรรยายพิเศษ Professor Yoshio Okamoto อธิบายให้เห็นถึงการศึกษาทางด้านธรณีศาสตร์ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่อยู่บริเวณใต้ผิวโลกอย่างไร รวมถึง การตัดสินใจเลือกหัวข้อหรือประเด็นในการทำโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างไรให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ พร้อมกันนี้ ได้แสดงตัวอย่างโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวอย่างประกอบร่วมด้วย .ทั้งนี้ Professor Yoshio Okamoto ได้เน้นย้ำถึงหลักคิดสำคัญในกระบวนการการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 ข้อ ดังนี้

Primitive and Super-Analog Tools are alternative ways of ICT or digital gadgets

Not thinking in your brain only

But thinking with your hands-on activities

To make tools data by themselves

The methods how to acquisition the real data

Trails and errors are main driver

Enjoying their process is important

To teacher : Not too much to teach or suggest

Learn how to facilitate is a teacher-side goal too.

พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภานุพันธ์ จันทะนะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ภานุพันธ์ จันทะนะ   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanpitcha.sr@up.ac.th   
13/9/2566 11:51:53น. 185
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน