วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต ศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14/9/2566 9:34:39น. 190
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต ศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน และสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต ศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและบริการชุมชน รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและบริการชุมชน นางสาวสิริมา สุขขี หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมให้การต้อนรับ โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานกิจการนิสิตตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ร่วมกับเครือข่ายงานกิจการนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ในประเทศไทย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
14/9/2566 9:34:39น. 190
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน