คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565

17/9/2566 8:44:23น. 794
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจหลัก และนำเสนอผลการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ โดยมีทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสวนอาหารแฮปปี้การ์เด้นค๊อฟฟี่ อ.เมือง จ.พะเยา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ, นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
17/9/2566 8:44:23น. 794
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน