คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

18/9/2566 16:13:38น. 246
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วาสนา นากุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา จำนวน 65 คน เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ และการเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านการเยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซี่งภายในกิจกรรมได้พานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักร และเครื่องมือปฏิบัติการของแต่ละสาขา ให้นักเรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ ในห้องปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรประจำทั้ง 4 สาขา ได้แก่

สาขาวิศกรรมเครื่องกล

▪️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ คำสนาม

▪️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว

สาขาวิศกรรมโยธา

▪️ อาจารย์ ธนกฤต เทพอุโมงค์

▪️ อาจารย์ปรัชญา แสนแปง

▪️ อาจารย์สังสรรค์ วงศ์ไชยรัตน

▪️ ครูอังคนึง กาแสน

สาขาวิศกรรมไฟฟ้า

▪️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกานต์ สวนกัน

▪️ ดร.บรรเทิง ยานะ

และสาขาวิศกรรมอุตสาหการ

▪️ อาจารย์อธิคม บุญซื่อ

▪️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร

▪️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
18/9/2566 16:13:38น. 246
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน