กองกิจการนิสิต จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566

20/9/2566 10:29:42น. 202
ยุทธศาสตร์
วันที่ 16 กันยายน 2566 กองกิจการนิสิต  จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 และรับมอบนโยบายการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต จาก  ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร แผนการต่อต้านการทุจริต คอรับชั่น การส่งเสริมธรรมาภิบาล การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตรวจสอบได้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
20/9/2566 10:29:42น. 202
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน