สาขาวิชาอนามัยชุมชน มพ. จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพความเป็นนักวิจัยหน้าใหม่มุ่งตอบสนองสังคม ผ่านกิจกรรม CMHUP RESEARCH 2023 ภายใต้ แนวคิด The running with

20/9/2566 16:24:25น. 218
สาขาวิชาอนามัยชุมชน มพ. จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพความเป็นนักวิจัยหน้าใหม่มุ่งตอบสนองสังคม ผ่านกิจกรรม CMHUP RESEARCH 2023 ภายใต้ แนวคิด The running with powerful wisdom for healthier community

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2566 สาขาวิชาอนามัยชุมชนได้จัดโครงการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยชุมชน ปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด "The running the powerful wisdom for healthier community" หรือชื่อภาษาไทย การขับเคลื่อนภูมิปัญญาสู่การพัฒนาชุมชนชน แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชนและสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้  1. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนิสิตสาธารณสุขในงานวิจัยทั่วไป วิจัยชุมชน และวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิจัยวิชาการของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน และ 3. เพื่อเป็นการต่อยอดและยกระดับความเป็นสากลด้านการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการและงานวิจัย โดยในปีนี้มีผลงานวิจัยที่นำเสนอ 27 กลุ่ม และผลงานนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ 7 กลุ่ม ซึ่งปีนี้มีผลงานของนิสิตที่ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์จากวารสารภายนอก จำนวน 4 เรื่อง ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในงานการประชุมวิจัยระดับชาติ จำนวน 3 เรื่อง โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในการให้คำแนะนำแก่นิสิตในสาขา     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา สารทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา สารทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
20/9/2566 16:24:25น. 218
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน