คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House)

21/9/2566 15:44:30น. 212
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House)

     เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House) ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
     โครงการ UPILI Open House ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดโครงการและมอบรางวัลด้าน Super KPIs 1.1.3 – 1.1.5 ส่วนงานที่เข้าใช้บริการห้องสมุดสูงสุดและกิจกรรมยอดนักอ่าน และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การจัดบูธแสดงนิทรรศการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา การแสดงนันทเภรีสะหรีเจียงคำ โดยกลุ่มบัวรวงค์ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Show & Share EdPEx) บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ฉายจิต อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share Super KPIs 1.1.3 - 1.1.5) โดยสำนักงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดกาดพื้นเมือง การแสดงดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนผู้สูงอายุอนุรักษ์ปัญญานุสรณ์ วัดเชียงทอง โดยกลุ่มผู้สูงอายุวัดเชียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และ กิจกรรมสาธิตให้ความรู้เรื่องเห็ด โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย เป็นต้น

     ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ประจำปี 2566 ชื่อโครงการ “การเสริมสร้างความฉลาดรู้สำหรับครอบครัว ด้านภาษาอังกฤษโดยวิธีการคิดเชิงออกแบบ ที่เน้นชุมชนเป็นฐาน: การยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในท้องถิ่น และการพัฒนาทักษะชุมชนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ และ Mr. Albert Lisec อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ และ รางวัลส่วนงานที่มีสถิติการเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในระดับสูงสุด ประเภทส่วนงานกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
21/9/2566 15:44:30น. 212
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน