นิสิตวิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” ในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566

21/9/2566 16:26:32น. 179
นิสิตวิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลรางวัลเยาวชนต้นแบบ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” ในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566
    วันที่ 20 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ พร้อมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี และนายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน เข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” จัดขึ้นโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวกับเด็ก ณ อาคารสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัถตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกย่างสร้างสรรค์ มีพื้นที่ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ซึ่งนิสิตวิทยาลัยการศึกษา นางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเยาวชนต้นแบบ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตครูด้านจิตอาสาต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
21/9/2566 16:26:32น. 179
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน