กองกิจการนิสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมนิสิต ในยุค Next normal (Show&Share 2023)

22/9/2566 11:49:59น. 197
SHOW & SHARE

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2566  กองกิจการนิสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมนิสิต ในยุค Next normal (Show&Share 2023 ) ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม สรุป และประเมินผลในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารกิจกรรมนิสิต  รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมนิสิตในยุค Next normal  และ จัดแสดงผลงานของแต่ละหน่วยกิจกรรม Show&Share  ให้หน่วยกิจกรรมนิสิต ได้มาพบปะแลกเปลี่ยน และนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา ของทั้งองค์การนิสิต สภานิสิต เวียง สารวัตรนิสิต และ ชมรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ  อีกทั้งยังมีการประกวดวิดิโอประมวลภาพกิจกรรม ของแต่ละหน่วยกิจกรรม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบคลิปวิดีโอและกิจกรรมการประกวด ประเมินผลงานของหน่วยกิจกรรมนิสิต โดยมีโครงการเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 23 โครงการ โดยแบ่งประเภทการประกวดออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้

  1. ประเภทองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการสภานิสิตสัญจรสู่เสียงสะท้อนของนิสิต จากสภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
  2. ประเภทชมรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการสร้างสรรค์ซอกำเมือง จากชมรมข่วงศิลป์
  3. ประเภทชมรมด้านจิตสาธารณะ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ เติมฝัน ปันรอยยิ้ม ผูกมิตรวังใหม่ จากชมรมกระดานดำ
  4. ประเภทชมรมด้านทักษะและวิชาการ รางวัลชนะเลิศได้แก่ โครงการถ่ายรูปฟรีให้พี่บัณฑิต จากชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
  5. ประเภทชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ รางวัลชนะเลิศได้แก่ โครงการ พี่สอนน้อง Futsal camp จากชมรมฟุตซอล มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดี รองศาสตราจารย์  ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ ร่วมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยกิจกรรมนิสิตและให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทอีกด้วย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
22/9/2566 11:49:59น. 197
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน