นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก นักกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล ชมเชย โครงการ R2R Show UP การประกวดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 10

22/9/2566 13:42:24น. 346
นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก นักกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล ชมเชย โครงการ R2R Show UP การประกวดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 10

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ R2R Show UP การประกวดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพิธีเปิดโครงการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดโครงการ และนายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานโครงการ R2R Show UP


          โดยภายในโครงการ R2R Show UP การประกวดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำฯ การนำเสนอแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มนวัตกรรม จำนวน 18 เรื่อง และกลุ่มที่ 2 กลุ่มทั่วไป จำนวน 9 เรื่อง ทั้งนี้ คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายจักรพันธ์ ฮ่องลึก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท กลุ่มทั่วไป ชื่อโครงการ ทัศนคติต่อวิชาชีพกายภาพบำบัดของนิสิตกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา(Attitudes toward the physical therapy profession of physical therapy students, school of allied health sciences, University of Phayao) 

facebooktwitterline


ภาพ :   ดร.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    จักรพันธ์ ฮ่องลึก   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
22/9/2566 13:42:24น. 346
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน