ม.พะเยา ถวายราชสดุดี “วันมหิดล” พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ประจำปี 2566

22/9/2566 14:31:38น. 579
ม.พะเยา ถวายราชสดุดี วันมหิดล


           วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหารคณะวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์ และสาธารณสุขไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


          ในพิธีครั้งนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แล้วนำยืนสงบนิ่งน้อมจิตถวายสักการะเป็นเวลา 1 นาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

        
          เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันที่ 24 กันยายน ซึ่งถือเป็น "วันมหิดล" เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" พระองค์ทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในกาลต่อมา นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การต่างประเทศการทหารเรือ และศิลปะ อันเป็นรากฐานของมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์พระราชทานไว้แก่ชาวไทยจวบจนปัจจุบัน องค์ การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้เฉลิมพระเกียรติพระองค์ ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุขเนื่องในวาระฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2535 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องล้วนเป็นประโยชน์สุขของผู้อื่นตลอดพระชนม์ชีพ


 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
22/9/2566 14:31:38น. 579
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน