สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลที่ 1 ในโครงการพัฒนา UP Identity สู่การพัฒนานิสิตอย่างยั่งยืน

25/9/2566 13:26:10น. 193
นิสิตวิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลที่ 1 ในโครงการพัฒนา UP Identity สู่การพัฒนานิสิตอย่างยั่งยืน
    วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ในโอกาสรับรางวัล ชนะเลิศ “กิจกรรม The Best Social Activity Creator Content 2023” ในโครงการ พัฒนา UP Identity สู่การพัฒนานิสิตอย่างยั่งยืน โดยมี นางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา และ นางสาววรรณวิสา พึ่งสมบูรณ์ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 รองประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา เข้ารับรางวัล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบรางวัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ร่วมแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี และนายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน ถือเป็นเวทีการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนิสิตต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
25/9/2566 13:26:10น. 193
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน