ม.พะเยา MOU บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ส่งเสริมและพัฒนาการใช้โปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

26/9/2566 10:24:58น. 647
ม.พะเยา MOU บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ส่งเสริมและพัฒนาการใช้โปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ในการดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามเป็นพยาน ในส่วนของบริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก Chief of Staff คุณกานต์ โชครุ่งวรานนท์ เป็นผู้ลงนาม และ ฝ่ายพัฒนาพันธมิตร คุณวรัชยา กัลยาธนทรัพย์ ลงนามเป็นพยาน โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือในการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยในส่วนของการใช้งานโปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ รวมถึงยกระดับมาตรฐานกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตอบโจทย์กับการตลาดแรงงานที่ได้รับความนิยมในยุคของเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
26/9/2566 10:24:58น. 647
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน