กองกิจการนิสิตรับมอบโล่เกียรติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

26/9/2566 15:15:47น. 251
ประกวดเว็บไซต์
📌 ในวันที่ 26 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตเข้ารับโล่เกียรติคุณจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 109(18/66) โดยกองกิจการนิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเว็บไซต์ ประเภทส่วนงานสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2566 จากโครงการประกวดมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและสนับสนุนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงานเพื่อให้เป็นเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานสากลและเพิ่มศักยภาพ อีกทั้งเป็นไปตามมาตราฐานเว็บโอเมตริก และยังสร้างความเชื่อมั่นให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับอย่างเหมาะสมในระดับโลก ทางกองกิจการนิสิตจะมุ่งมั่นทำหน้าที่อย่างหนักแน่นในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขันและเติบโตในระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
_____________________________________________________
🌐Website กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
26/9/2566 15:15:47น. 251
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน